Forskargruppa

Normprosjektet_lowres_6848

Frå venstre i bildet:

Hildegunn Otnes, professor i norskdidaktikk, ILU, NTNU.

Kjell Lars Berge, professor i tekstvitskap, Universitetet i Oslo.

Synnøve Matre, professor i norskdidaktikk og norsk språk, ILU, NTNU (prosjektleiar).

Randi Solheim, førsteamanuensis i norskdidaktikk, ILU, NTNU (Nestleiar).

Lars Sigfred Evensen, professor i anvendt språkvitskap, NTNU.

Gustaf Skar, prosjektleiar/forskar, Skrivesenteret/NTNU.

Ikkje til stades på bildet: Ragnar Thygesen, professor i spesialpedagogikk, Universitetet i Agder.

 

Stipendiatar:

Trine Gedde-Dahl, Høgskolen i Oslo og Akershus/NTNU/Universitetet i Oslo.

Sindre Dagsland, NTNU.

Jannike Ohrem Bakke, Høgskolen i Sørøst-Norge.

Hjalmar Eiksund, Høgskulen i Volda/Universitetet i Bergen.

Kristin Torjesen Marti, Universitetet i Oslo.

 

Medarbeidarar i prosjektperioden:

Jorun Smemo (prosjektkoordinator).

Anne Holten Kvistad (Vit.ass.).