I media og faglege forum

Artikkel av Synnøve Matre på språkrådet.no: Skriverevolusjon i skulen
Reportasje på gemini.no: Slik skal skriving styrkes i skolen
Reportasje i Sunnhordaland nyhende: Stord-skular skriv seg til suksess
Oppslag på HiSTs heimeside: Enorm skriveforskning
Reportasje i Aftenposten Junior: Skriver mest i Norge
Artikkel og intervju med Randi Solheim i det svenske lærarforbundets blad Alfa: Enhetlig modell sätter snurr på skrivandet
Reportasje frå Nidarvoll skole i Trondheim i det svenske lærarforbundets blad Alfa: Kära Rektor, ge mig ledigt…
Oppslag i Dagsavisen 1: Elevene må skrive mer
Oppslag i Dagsavisen 2: Elevene skriver for lite
Oppslag i Dagsavisen 3: Skrivesuksess for norske elever
Intervju med Synnøve Matre på forskningsradet.no Lærere kan bli bedre skrivepedagoger
Innlegg på bloggen til Ludvigsen-utvalet: Skriving i framtidas skule
Frå Forskingsrådet sine nettsider: Hvor godt skriver barn?
Frå Universitetsavisa i Oslo (ligg også på Forskning.no): Lager felles normer for skriveferdighet
Frå Lektorbladet 1/2012 (s. 18 – 20): Hva er godt skriftspråk?
Frå Bedre Skole 1/2012: Hvordan vurdere en tekst?
Frå det danske fagbladet Folkeskolen: Hjelp til at bedømme fagtekster
Frå forskingsmagasinet TEFT (2-2013): Elevane skriv og lærarane vurderer. Forskjellig.
Frå Public Service Review (2012): Assessing writing – a challenge