Prosjektskissa

Prosjektbeskrivinga som utløyste forskingsmidlar frå NFRs program UTDANNING2020, kan lastast ned her (på engelsk): Prosjektskisse (pdf).