Publikasjonar

Synnøve Matre og Randi Solheim (2016) Opening dialogic spaces: Teachers’ metatalk on writing assessment. International Journal of Educational Research.
Les artikkel her.
 Matre, S. & Solheim, R. (2015) Writing education and assessment in Norway: Towards shared understanding, shared language and shared responsibility. Contribution to a special issue Paradoxes and Negotiations in Scandinavian L1 Research in Languages, Literatures and Literacies, edited by Ellen Krogh and Sylvi Penne. L1-Educational Studies in Language and Literature, 15, p. 1-33.
Les artikkel her.
Kjell Lars Berge, Lars Sigfred Evensen og Ragnar Thygesen (2015) The Wheel of Writing: a model of the writing domain for the teaching and assessing of writing as a key competency. Curriculum Journal 2016; Volum 27(2), s. 172-189.
Les artikkel her.
Lars Sigfred Evensen, Kjell Lars Berge, Ragnar Thygesen, Synnøve Matre og Randi Solheim (2015) Standards as a tool for teaching and assessing cross-curricular writing. Curriculum Journal 2016; Volum 27.(2) s. 229-245.
Les artikkel her.
Otnes, Hildegunn (red.) Å invitere elever til skriving (Fagbokforlaget 2015). Denne antologien inneheld artiklar om skriveoppgåver frå fleire fag og ulike trinn. Seks av artiklane i boka har materiale frå Normprosjektet.
Thygesen, R. & Eggen, A. B. Bridging summative and formative assessment for children with special needs. Transitions in the field of special education. Theoretical perspectives and implications for practice. Paxman 2015, s. 233-249.
Solheim, Randi; Matre, Synnøve Forventninger om skrivekompetanse. Perspektiver på skriving, skriveopplæring og vurdering i «Normprosjektet». Viden om Læsning 2014 (15), s. 76-89. Les artikkel her.
Evensen, Lars Sigfred Men kan det komme noe godt fra lærerværelset? Om validitet i læreres vurdering. I: Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen. Novus Forlag 2014, s. 245–257.
Otnes, Hildegunn Å designe skriveoppgaver. I: Skriv! Les! 2. Artikler fra den andre nordiske forskerkonferansen om skriving, lesing og literacy. Fagbokforlaget 2014, s. 237-255.
Berge, Kjell Lars Fra eksamensskriving i norsk til skriving som grunnleggende ferdighet – to vurderingsutfordringer. I: Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen. Novus Forlag 2014, s. 259-276.
Solheim, Randi; Matre, Synnøve Lærarsamtalar om elevtekstar – mot eit felles fagspråk om skriving og vurdering. I: Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen. Novus Forlag 2014, s. 219-243. Les artikkel her.
Otnes, Hildegunn Fiktive skriveroller og ukjente mottakere. Kontekstualisering i skriveoppgaver. I: Læreboka : studier av ulike læreboktekster. Akademika forlag 2013.
Thygesen, Ragnar; Berge, Kjell Lars Skrivelyst – en viktig del af elevens personlige udvikling og alle fags ansvar. I: Skrivelyst i fagene. Dansk Psykologisk Forlag 2013, s. 93-118.

 

 

 


Rapportar

Berge, Kjell Lars; Skar, Gustaf Rapport 2  frå Norm-prosjektet:
Ble elevene bedre skrivere?
Intervensjonseffekter på elevers skriveferdigheter og skriveutvikling.
Har Normprosjektet bidratt til å styrke elevenes skriveferdigheter? Resultatnotat til Ludvigsen-utvalget, 09.03.15 Notat til Ludvigsen-utvalget.
Matre, Synnøve; Berge, Kjell Lars; Evensen, Lars Sigfred; Fasting, Rolf Bjarne; Solheim, Randi; Thygesen, Ragnar Developing national standards for the teaching and assessment of writing: Rapport frå forprosjekt Utdanning 2020. NRC-Report 2009-2010: Høgskolen i Sør-Trøndelag 2011 81. HIOA HIST UIA UiO.