Arkiv: Fase 2

Her finn de presentasjonar og andre faglege ressursar frå nettverksamlingane på Gardermoen. Bruk dei gjerne for å formidle erfaringar til kollegaer som ikke var til stades!

Om forventningsnormene:  
Synnøve Matre og Randi Solheim: Bruk av forventningsnormene
i ulike fasar av skrivearbeidet
Bruk av forventningsnormene

 

Frå samlinga 07.-08. mai 2014:  
Camilla Dahlen: Skriving i praksis Skriving i praksis

 

Frå samlinga 29.-30. januar 2014:  
Kjell Lars Berge:
Vurderingskvalitet og tekstkvalitet – noen kvantitative observasjoner
Vurderingskvalitet og tekstkvalitet
Synnøve Matre og Hildegunn Otnes:
Elevskrivar Ida – korleis kan vi hjelpe henne vidare?
Presentasjon – elevskrivar Ida
Ragnar Thygesen:
Broen – overgangen fra summativ til formativ vurdering
Broen

 

Frå samlinga 30.-31. mai 2013:  
Gard Ove Sørvik: Tekstkulturer og skriving i naturfag
Astrid Birgitte Eggen: Om læring, kunnskap og vurdering i Normprosjektet

 

Frå samlinga 17.-18. januar 2013:  
Ragnar Thygesen og Astrid Eggen:
Overordna perspektiv på vurdering
Om vurdering
Kjell Lars Berge:
Om oppgåvekultur og vurderingskultur
Vurderingskvalitet
Kjell Lars Berge:
Nokre prinsipp for vurderingsarbeidet på samlinga
Vurderingsarbeidet
Synnøve Matre og Randi Solheim:
Om vegen hit og vegen vidare
Prosjektinformasjon
  BergeNormprosjektetliteracy15032012
Oppgavearbeid, skriving og vurdering – ei sjekkliste: Normprosjektet16032012Sjekkliste

 

Tekstar til vidare lesing:  
Trygve Kvithyld og Arne Johannes Aasen: Fem teser om funksjonell respons på elevtekster